Jølstraholmen

JONSOKFEIRING

JONSOKFEIRING

23jun2018

JONSOKFEIRING MED BÅLBRENNING, GRILLING, KINO I LØA FOR DEI SMÅ, LEIKAR MM

From 18:00 until 23:00

At JØLSTRAHOLMEN

 

JONSOKFEIRING PÅ JØLSTRAHOLMEN, LAURDAG 23.JUNI KL.18.00 - 23.00

 

HESTESKOKASTING, BORDTENNIS OG MELKESPANNKASTING

FOTBALLKAMP, FOR STORE OG SMÅ

GRILLING, MED EIGEN MEDBRAKT GRILLMAT

KINO I LØA FOR DEI MINSTE

BÅLBRENNING

 

Have your say